LEIDEN,
07
januari
2022
|
22:12
Europe/Amsterdam

CAO gesprekken HEINEKEN

Collectieve loonsverhoging van 3,5% en modernisering arbeidsvoorwaardenpakket

CAO HEINEKEN | HEINEKEN blijft open staan voor verder overleg  (update 11 januari  2022)

In het CAO-overleg met de vakbonden hebben FNV en CNV namens hun leden het eindbod van HEINEKEN afgewezen. De overige vakorganisaties (MHP/De Unie) raadplegen hun leden deze week en komen daarna met een reactie.  

CNV en FNV hebben aangegeven bereid te zijn opnieuw in gesprek te gaan over het eindbod van Heineken Commercie (HNL en Vrumona) en Heineken Group. Voor het eindbod van Heineken Supply (HNS en Vrumona) heeft FNV een ultimatum gesteld om uiterlijk dinsdag 11 januari volledig akkoord te gaan met de eisen die FNV stelt, of rekening te houden met acties zoals werkonderbrekingen en stakingen bij HNS en Vrumona. Wij vinden het ultimatum en de eisen die daarin zijn opgenomen moeilijk te begrijpen en teleurstellend en de aangekondigde acties voorbarig. Ook vinden wij het belangrijk eerst de reacties van alle vakorganisaties te hebben ontvangen voordat we reageren op eisen. Daarom gaan wij niet op het ultimatum in. Dit hebben wij FNV vandaag in een reactie laten weten. 

We blijven graag in gesprek 

Niet ingaan op een ultimatum betekent niet dat we niet in gesprek willen blijven. Dat willen we juist wel en die uitnodiging hebben we ook gedaan aan de FNV. Wij vinden het altijd belangrijk om te kijken of we samen met de vakorganisaties tot een akkoord te kunnen komen in het belang van onze medewerkers en onze organisatie. Dat is onze insteek tijdens alle voorgaande gesprekken al geweest.  Wij hebben FNV dan ook voorgesteld om opnieuw om de tafel te gaan zitten zodra wij een reactie hebben gehad van alle vakorganisaties en vanuit onze eigen medewerkers. Dan kunnen bekijken welke mogelijkheden er zijn om binnen het pakket bepaalde zaken uit het eindbod tegen elkaar uit te ruilen. 

Realistisch en fair bod 

We willen wel helder zijn: wij zijn van mening dat we een realistisch en fair eindbod hebben neergelegd. Een eindbod waarin alle medewerkers er op vooruit gaan. Dat is best bijzonder in een tijd waarin niet alleen wij als organisatie maar ook onze horeca-klanten buitengewoon hard worden geraakt door de covid-pandemie en historisch hoge kostenstijgingen. Daar kunnen we bij een nieuwe CAO simpelweg niet omheen. Omdat we het belangrijk vinden een goede werkgever te zijn en blijven, hebben we gezocht naar de beste manier om dit te kunnen realiseren.  

We hebben hier veel goede gesprekken over gevoerd met collega’s, geluisterd naar de verschillende wensen en die hebben we vervolgens geprobeerd zo goed mogelijk samen te vatten in een arbeidsvoorwaardenpakket. Natuurlijk kunnen we nooit tot een pakket komen waar iedereen zich evenveel in herkent. Maar we hebben met dit eindbod wel een pakket waarin veel wensen van onze collega’s zijn vertegenwoordigd. Het is mogelijk om binnen dit pakket de focus op verschillende elementen te verschuiven om zo nog beter in te haken op de wensen van onze medewerkers. Daarover gaan we graag op korte termijn in gesprek met de vakorganisaties. 

 

Het bod (7 januari 2022)

HEINEKEN staat bekend als een aantrekkelijke werkgever en wil dat ook in lastige tijden graag blijven. Een goede CAO is daar onderdeel van. Afgelopen maanden zijn we hierover in gesprek gegaan met de vakbonden. Er ligt nu een realistisch en fair eindbod op tafel. Kernpunten zijn een collectieve loonsverhoging van 3,5% in twee jaar dat individueel kan oplopen tot zo’n 6,5%. Daarnaast wordt het arbeidsvoorwaardenpakket gemoderniseerd met een thuiswerkregeling en een aanvulling op het wettelijk aanvullend geboorteverlof. De collectieve verhoging is op alle medewerkers van toepassing. Ook de beloning van uitzendkrachten zal volgens de nieuwe CAO verder gelijkgetrokken worden met de beloning van de HEINEKEN-medewerkers.  

Dit in tijden waarin het lastig is. HEINEKEN wordt buitengewoon hard geraakt door de pandemie; de horeca begeeft zich in een heel diepe crisis, ook nu zit alles door de lockdown weer volledig op slot en de effecten zullen nog lang merkbaar zijn. Daar bovenop worden we geconfronteerd met historisch hoge kostenstijgingen. Het is serieus alle hens aan dek. 

Naast deze factoren - enerzijds de loonsverhoging en modernisering van de arbeidsvoorwaarden, anderzijds de enorme impact van de pandemie en historisch hoge kosten - hebben we bij het maken van ons loonvoorstel ook een aantal andere zaken mee laten wegen: 

Onafhankelijke benchmark: HEINEKEN betaalt ver boven de markt 
We hebben een benchmark laten uitvoeren om de positie van HEINEKEN te bepalen ten opzichte van andere bedrijven in Nederland. Hieruit blijkt dat HEINEKEN significant hoger (ca. 14%) beloont ten opzichte van andere FMCG (Fast-Moving Consumer Goods) bedrijven.  

Eerder doorgevoerde loonsverhogingen 
In de afgelopen twee jaar is bij HEINEKEN Supply, Vrumona en HEINEKEN Commercie voor twee jaar een hoge collectieve loonsverhoging afgesproken (3,75% in 2020 en 3,75% in 2021). Deze afspraak hebben we gemaakt vlak voordat de COVID-19-crisis ontstond. Kort erna hebben we gezien dat het niet goed ging met HEINEKEN. Gezien de recente ontwikkelingen houden we rekening met langdurige impact van COVID-19. 

Een CAO bestaat uit veel meer dan alleen afspraken over salaris. Natuurlijk is een goed salaris belangrijk, maar beloning voor werken zit hem ook in allerlei andere zaken. Daarom hebben we ook ons arbeidsvoorwaardenpakket gemoderniseerd met een thuiswerkregeling en een aanvulling op het wettelijk aanvullend geboorteverlof. Daarmee sluiten we aan bij de huidige ontwikkelingen en behoeftes in de markt.  

HEINEKEN is een royale en loyale werkgever door dik en dun. Samen met al onze collega’s willen we door de crisis navigeren terwijl we tegelijkertijd bouwen aan onze toekomst. Een goed arbeidsvoorwaardenpakket is daar onderdeel van. En dat is er. We hebben er alle vertrouwen in dat onze medewerkers dit ook zo ervaren en dat de vakbonden inzien dat dit pakket in deze tijd goed en realistisch is en het maximale is dat we kunnen bieden.