AMSTERDAM,
05
februari
2024
|
15:03
Europe/Amsterdam

HEINEKEN bereikt akkoord in CAO-onderhandelingen

De vakbonden en HEINEKEN hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe CAO voor twaalf maanden voor alle Nederlandse bedrijfsonderdelen. HEINEKEN wil haar mensen zo goed mogelijk ondersteunen om het hoofd te bieden aan de stijgende kosten van levensonderhoud. Dit komt tot uiting in de nieuwe CAO die eerder vandaag met de vakbonden is overeengekomen.

Het aanbod

Als onderdeel van de nieuwe CAO voert HEINEKEN een combinatie door van een structurele verhoging van 7% plus een nominale verhoging van EUR 800,- per 1 januari 2024. Samen komt dit neer op een gemiddelde verhoging van 8,4%. Naast salarisverhogingen wordt de CAO gemoderniseerd met meer inclusieve verlofregelingen, verbeteringen in mobiliteit en de introductie van een vrijwillig beloningsbeleid voor het middenkader, inclusief variabele beloning.  Met de mix van hogere beloningen en moderniseringselementen blijft HEINEKEN de aantrekkelijke werkgever waar we altijd om bekend hebben gestaan.